Česky

Prípadová štúdia

^^^ Hosting33.cz ^^^

Výzva

Spoločnosť Ambrozy design zastrešuje prevádzku niekoľko sto domén na vlastnom redakčnom systéme, ktorý využíva kapacity virtuálního serveru. Virtuálny server se postupom času stáva nedostačujúci, dochádza k neustále častejším výpadkom jednotlivých služieb, naviac riešenie veľakrát banálnych vecí s niekdajšou webhostingovou spoločnosťou je veľmi pomalé a úplne nevyhovujúce, čo má v konečnom dôsledku za následok degradáciu spoločnosti Ambrozy design a ponúkaných služieb.


Profil zákazníka

Společnosť Ambrozy design hľadá solídneho obchodného partnera, ktorý je schopený ponúknúť riešenie o dostatočnej výpočtovej kapacite, ktoré s postupom času bude mať dostatočnú rezervu a tým pádom nebude dochádzať k neočakávaným výpadkom a pádom jednotlivých služieb.


Riešenie

Spoločnosti Ambrozy design bola ponúknuta možnosť využívať služieb managed serveru doporučenej a dohodnutej konfigurácie spolu s webovým administračným rozhraním společnosti ARMIN spol. s r.o. Po podpísaní vyhotovenej zmluvy do 7-10 dní je server objednaný, zahorený, umiestnený v housingovom centre, nainštalovaný a predaný do používania. Server je i po 1,5 roku a niekoľkonásobnom náraste v počte hostovaných domén vyťažený v priemere (CPU) na 5%.

^^^ Lives.cz ^^^

Výzva

OSZČ Martin Petráček márne hľadá obchodného partnera pre zahájenie prevádzky vlastného webhostingu spolu s unikátnym partnerským programom, ktorý by bol začlenený priamo do administrácie domény. Po niekoľko dennom hľadaní kontaktuje jednu spoločnosť, ktorá mu prisľúbi možnú spoluprácu. Po niekoľkých týždňoch nečinnosti, nereagovaní na maily, IM správy a telefonáty je nútený hľadať znovu.


Profil zákazníka

Martin Petráček hľadá spoločnosť, ktorá je schopná mu ponúknúť potrebné zázemie a dostatočnú výpočtovú kapacitu pre svoje projekty. Potrebuje prevádzkovať presne popísaný projekt založený na partnerských odmenách spolu s možnosťou správy a vyplácania odmien jednotlivým klientom.


Riešenie

Pánovi Martinovi bola ponúknuta možnosť využívať služieb managed servera doporučenej a dohodnutej konfigurácie spolu s webovým administračným rozhraním spoločnosti ARMIN spol. s r.o. do ktorého bol presne na požiadanie naprogramovaný modul pre užívateľov i administrátora. Výsledkom bolo v priebehu 2 týždňov nasadenie serveru s webovou administráciou fungujúci presne podľa požiadavkov klienta. Priemerné vyťaženie servera (CPU) je 17%.

^^^ Sluzby.cz ^^^

Výzva

Spoločnosť www.sluzby.cz s.r.o. prevádzkuje svoj projekt www.sluzby.cz na virtuálnom serveri niekoľko mesiacov a je s čerpanými službami spokojná. Zlom nastal v období, kedy dochádzalo stále častejšie k neočakávaným výpadkom jednotlivých služieb a nebolo možné vykonávať nutné rotácie v katalógu. Nakoľko je projekt priamo zavislý na nonstop prevádzke, bola situácia vážna a hľadala se alternatíva.


Profil zákazníka

Spoločnosť www.sluzby.cz s.r.o. hľadá obchodného partnera, ktorý je schopený ponúknuť riešenie pre bezproblémovú prevádzku projektu. Spoločnosť nemá záujem sa akokoľvek podielať na správe a dohľadu nad serverom, prioritou je prevádzka bez výpadkov s dostatočnou výpočtovou rezervou.


Riešenie

Spoločnosti www.sluzby.cz s.r.o. bola ponúknutá možnosť čerpať služieb managed serveru. Vyhotoveniu zmluvy na managed server predchádzala správa analyzujúca doterajšie dátové prenosy za účelom doporučenia objemu predplatených dát pre managed server. Po úspěšnom presune projektu na managed server a spustení bola poskytnutá spoločnosti konzultácia a realizácia optimalizácie databáze projektu. Priemerné vyťaženie serveru (CPU) je 6%.

^^^ E-katalog.sk ^^^

Výzva

Ing. Vladimír Štofaník prevádzkujúci vlastný projekt e-katalog.sk premýšla nad inou formou prevádzky svojho projektu, nakoľko niekdajšia forma hostovania sa stávala neúnosná a tým pádom nevhodná.


Profil zákazníka

Ing. Vladimír Štofaník hľadá spoločnosť, ktorá je schopná mu ponúknuť potrebné zázemie a dostatočné výpočtové kapacity pre svoj projekt. Tatiež nemá záujem si spravovať server z časových dôvodov, prioritou je bezproblémová prevádzka svojho projektu.


Riešenie

Ing. Vladimírovi Štofaníkovi bola ponúknutá možnosť využívať služieb managed serveru doporučenej a dohodnutej konfigurácie spolu s webovým administračným rozhraním spoločnosti ARMIN spol. s r.o. pre jednoduchú a komplexnú správu hostovaných domén. Po presťahovaní projektu na managed server, konzultácii ohladne štruktúry a členenia dát je server vyťažený (CPU) na 38%.

^^^ Share-Rapid.com ^^^

Výzva

Telekomunikačná spoločnosť REDHELP s.r.o. má v pláne rozbehnúť vlastný share server za účelom bezproblémového zdielania dát na internetu, nakoľko existujúce a zabehnuté projekty v ČR nie sú vhodné či už z pohľadu na podmienky zdielania konkrétnej služby, alebo na rýchlosť a odozvu týchto serverov pri sťahovaní dát.


Profil zákazníka

Spoločnosť REDHELP s.r.o. hľadá spoľahlivého obchodného partnera, ktorý je schopný ponúknúť vhodné riešenie pre tento účel. Riešenie má predvšetkým zahrňovať rychlé diskové pole, neobmedzený prenos dát a odpovedajúcu konektivitu do všetkých smerov.


Riešenie

Spoločnosti REDHELP s.r.o. bola ponúknutá možnosť využívať managed servera s odpovídajúcim rýchlym diskovým poľom, ktoré bude s rezervou zabezpečovať bezproblémovú výmenu dát - rádovo terabajty (TB) dát denne do všetkých smerov. Súčásťou zriadenia managed servera bolo aj čerpanie poradenských služieb společnosti ARMIN spol. s r.o. pri koncipovaní ideálnej štruktúry uložených dát. Server je vyťažený (CPU) v priemere na 3%.

^^^ Itelka.com ^^^

Výzva

Martin Pavlič prevádzkujúci projekt itelka.com, bol na niekdajšom webhostingu pozastavený webhostingový účet z dôvodu extrémneho čerpania kapacít serveru. Projekt na skúšku presunul na servery společnosti ARMIN spol. s r.o. kde po mesiaci nastala obdobná situácia - projekt čerpal neúnosné kapacity zdieleného webhostingového servera a bola našou spoločnosťou ponúknuta možnosť čerpať služieb managed serveru.


Profil zákazníka

Martin Pavlič hľadá obchodného partnera, ktorý zvládne hostovanie projektu itelka.com bez výpadkov a s dostatočnou rezervou.


Riešenie

Martinovi Pavličovi bola ponúknutá možnosť využívať služieb managed servera doporučenej a dohodnutej konfigurácie spolu s webovým administračným rozhraním spoločnosti ARMIN spol. s r.o. pre jednoduchú a komplexnú správu hostovaných domén. Po presťahovaní projektu na managed server a konzultácii ohľadne konfigurácie používaného redakčného systému je server vyťažený (CPU) na 6%.

© 2oo6 - 2o19 ARMIN spol. s r.o.

Všetky práva vyhradené. Preberanie článkov a jeho častí je zakázané bez písomného súhlasu autora.