Česky

Ako zriadiť managed server

Zriadenie managed serveru od našej spoločnosti prebieha v niekoľkých krokoch:

  1. konzultácia účelu pre aký má byť managed server predurčený
  2. doporučenie a odsúhlasenie vhodnej HW konfigurácie pre daný účel vrátane konektivity a dátových prenosov
  3. podpísanie zmluvy
  4. objednanie servera dohodnutej konfigurácie a jeho zahorenie
  5. inštalácia OS a obslužných aplikácii podľa potrieb a priania klienta
  6. umiestnenie do datového centra, sprovádzkovanie sieťových služieb, testovanie
  7. predanie do užívania, školenie ohľadne práce vo webovej administrácii

Štandardná doba dodania managed servera k plnohodnotnému používaniu je 7-10 dní od podpísania zmluvy. Písomná zmluva sa podpisuje na obdobie 12 mesiacov, potom prejde na dobu neurčitú. Platba sa prevádza poukázaním dohodnutej čiastky na náš účet za akékoľvek obdobie vopred (1 mesiac, 2 mesiace, pol roka, rok).


Zálohovanie sa prevádza periodicky každý deň a to do voľnej kapacity záložného datového média. Je teda možné mať zálohy i 3 mesiace späť za každý deň. Podľa potrieb je možné frekvenciu zálohovania akokoľvek modifikovať. Samozrejmosťou je i možnosť externého zálohovania do geograficky odlišného dátového centra na servery našej spoločnosti.


V prípade potreby je možné kedykoľvek vykonať upgrade akejkoľvek komponenty v prípade že sa blíží úroveň únosnosti.- CPU, RAM, HDD, konektivita, dátové prenosy.

© 2oo6 - 2o19 ARMIN spol. s r.o.

Všetky práva vyhradené. Preberanie článkov a jeho častí je zakázané bez písomného súhlasu autora.