Česky

Managed server

Managed server je fyzický server, ktorý má v prenájme iba jeden klient. Server je majetkom našej spoločnosti, takže nieje potreba žiadny vstupný kapitál pre nákup kvalitného hardwaru a celý výkon je vyhradený iba pre Vás. Neoddeliteľnou súčásťou prenájmu je i konektivita, umiestenie servera v dátovom centre (UPS, diesel agregát, klimatizácia), dohľad a správa servera.

Na užívateľovi zostáva iba používanie webovej administrácie pre komplexnú správu domén a služieb spojených s hostovaním domén.


Managed (dedikované) servery sú vhodné pre prevádzku náročných projektov, kde je primárne kladený dôraz na výkon a stabilitu servera, kedy je už bežný webhosting alebo virtual server nedostačujúci a nevyhovujúci.

Ukážková ponuka managed serverov:

Managed server Classic Managed server Premium

Uvedené zostavy sú iba ukážkové a všetky komponenty sú modifikovateľné presne podľa Vašich potrieb.

© 2oo6 - 2o19 ARMIN spol. s r.o.

Všetky práva vyhradené. Preberanie článkov a jeho častí je zakázané bez písomného súhlasu autora.